1. GENERALITĂȚI

INOVAGRIA este o aplicație software oferită de SIVECO România SA, o societate înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Victoria Park, 73 – 81, Șoseaua București-Ploieşti, clădirea C4, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14658/1992 (“SIVECO”).

Prezentul document (“Termeni și Condiții”) se aplică utilizării:

 1. aplicației software INOVAGRIA şi oricărui şi tuturor modulelor acesteia („Aplicaţia Web”);
 2. aplicației mobile INOVAGRIA Meteo („Aplicația Mobile”)
 3. website-ului http://inovagria.ro („Site-ul”);
 4. serviciilor și produselor disponibile pe Site, pe Aplicații sau prin intermediul acestora (“Servicii”);
 5. oricăror materiale disponibile pe Site, proprietatea SIVECO sau puse la dispoziție de SIVECO („Materiale”).

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea Site-ului, Aplicațiilor, Serviciilor şi Materialelor sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează Termenii și Condițiile: https://www.inovagria.ro/politica-de-confidentialitate.

2. APLICAŢII ŞI SERVICII INOVAGRIA

Aplicatiile INOVAGRIA sunt puse la dispoziţia clienților în două formate: Aplicaţia Web şi Aplicaţia Mobile, sub forma de pachete de servicii pe baza de abonament anual.

Aplicaţia Web este în principal destinată fermierilor, persoane juridice sau fizice, indiferent de suprafața cultivată sau numărul de animale aflate în exploatare, punând la dispoziţia clienților următoarele tipuri de Servicii (pachete de servicii bază):

 1. Terenuri Agricole - asigură acces permanent la terenurile agricole, culturile aferente și producția recoltată și permite modificarea și depunerea la APIA a declarațiilor anuale privind terenurile cultivate;
 2. Arendă – preia din sarcinile administrative pentru ca tu să te ocupi de ceea ce este important pentru tine: planificarea culturilor, urmărirea lucrărilor agricole, implementarea unor noi tehnologii sau vânzarea recoltei;
 3. Lucrări Agricole - este o soluție special concepută pentru eficientizarea și controlul permanent al proceselor din fermă. Te ajută să deții în permanență controlul asupra fiecărei lucrări agricole și să poți lua decizii corecte și rapide;

Componența pachetelor de bază, pe module, este următoarea:

 Module INOVAGRIA  Descriere Modul Pachete de servcii de bază
Terenuri Agricole Arendă Lucrări Agricole
Terenuri agricole Permite accesul la informații centralizate legate de tarlalele/parcelele dintr-o fermă. Această componentă a soluției INOVAGRIA, gestionează următoarele tipuri de date despre terenurile agricole: anul și tipul de cultură, lucrările executate, stadiul de realizare al lucrărilor, cantitatea și caracteristicile materialelor furnizate, producția recoltată, contractele de arendă și hărțile terenurilor.
Schimburi terenuri Gestionează schimburile de teren, păstrând trasabilitatea terenurilor şi prezintă în orice moment o situaţie reală asupra terenului disponibil pentru lucrări agricole.
Hărți Asigură acces permanent la hărțile terenurilor agricole, culturilor și producției recoltate și permite modificarea și depunerea la APIA a declarațiilor anuale privind terenurile cultivate.
Subvenții - Simulator din GIS Îndrumă clienții în procesul de pregătire a documentației necesare obținerii subvenției anuale de la APIA. Modulul a fost dezvoltat de profesioniști pentru a răspunde problemelor întâmpinate la accesarea subvențiilor, oferind consiliere pentru întregul proces de accesare a subvenției anuale de la APIA.
Contracte de Arendă Oferă suport pentru înregistrarea contractelor de arendă cu datele arendatorului și documentele justificative de proprietate a terenurilor, identificarea parcelelor/ terenurilor aferente proprietarului cu ajutorul componentei pentru localizarea geografică (GIS), verificarea suprafețelor înregistrate pentru a elimina riscul suprapunerii cu alte declarații, gestionarea nivelurilor de arendă, termenelor de plată, scadențelor și plăților efectuate și transmiterea unei alerte pentru fiecare dintre acestea, atunci când este nevoie, estimarea în timp real a sumelor și cantităților de produse ce vor fi plătite ca arendă şi planificarea în mod eficient a plăților către arendatori.  
Declaratia 112 Permite calcularea și generarea automată a Declarației 112  
Normative Permite înregistrarea normativelor pentru o lucrare agricolă prin introducerea necesarului standard de elemente care intervin în lucrarea respectivă: număr de mașini agricole, consum de combustibil, necesar de angajați, etc. Pe baza acestor informații, aplicația va elabora planul de producție pentru ferma agricolă.    
Lucrări agricole - Planificat Permite planificarea lucrărilor agricole la nivelul fiecărei parcele/sole, estimarea necesarului de resurse: input-uri, angajați, utilaje, combustibil.    
Lucrări agricole - Realizat Permite monitorizarea consumului de combustibil, a orelor lucrate de angajați și a input-urilor utilizate, verificarea în timp real a stadiului lucrărilor realizate comparativ cu cele planificate, urmărirea productivității la nivel de parcelă/ solă    
Stocuri și aprovizionări Permite gestionarea resurselor materiale acumulate în depozitele şi magaziile fermei întrun anumit volum şi o anumită structură, pe o perioadă de timp.    
Rotația culturilor Oferă posibilitatea de a planifica mult mai ușor și mai rapid producția la nivel de parcelă în funcție de istoricul culturilor anterioare și de caracteristicile terenului.    
Fertilizări Monitorizează utilizarea de fertilizatori și erbicide pentru fiecare teren agricol și oferă cele mai bune soluții, în funcție de istoricul înregistrat, pentru procesul de fertilizare/ erbicidare din anii următori cu scopul de a asigura păstrarea calităților solului.    
Registrul Animalelor* Permite înregistrarea uneia sau mai multor exploatații zootehnice și gestionarea informațiilor despre animalele deținute      
Ortofotoplanuri* Permite accesarea anuala a ortofotoplanurilor, în limita a 50.000 accesări/an, servicii ce pot fi accesate prin Modulul Harti.      
Monitorizare GPS* Asigură supravegherea lucrărilor agricole prin monitorizarea pe baza datelor GPS a mașinilor agricole.      
Meteo* Furnizează datele meteo și agrometeo de la Administrația Națională de Meteorologie      

* Modul suplimentar ce poate fi achiziționat individual sau împreună cu oricare dintre pachetele de bază.

Aplicaţia Mobile este destinată tuturor persoanelor fizice sau juridice şi include modulul Meteo pentru furnizarea datele meteo și agrometeo de la Administrația Națională de Meteorologie. Aplicaţia Mobilă este disponibilă pentru descărcare atât prin intermediul Site-ului cât şi prin Google Play și AppStore.

Alte Servicii conexe:

Specialiştii noştri îţi stau oricând la dispoziţie:

 1. cu soluţii personalizate pentru afacerea ta, serviciu disponibil exclusiv pentru Aplicaţia Web, prin intermediul secţiunii dedicate “Solicită o întâlnire” a Site-ului;
 2. pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le ai cu privire la Aplicații, Servicii sau Materiale, serviciu disponibil prin intermediul secţiunii “Contact” a Site-ului;
 3. cu informaţii şi noutăţi privind produsele şi serviciile INOVARGRIA, dar şi cu oferte în exclusivitate, disponibile prin abonarea la newsletter prin completarea datelor în secţiunea “Abonează-te” a Site-ului.

3. ÎNREGISTRARE

Aplicaţiile INOVAGRIA precum şi orice alte Servicii conexe sunt disponibile exclusiv utilizatorilor înregistraţi, prin furnizarea către SIVECO a informațiilor necesare în cadrul procesului de înregistrare a contului de client (în continuare „Abonaţi”). în funcţie de tipul Aplicaţiei, pachetul de servicii sau Serviciile conexe solicitate de Abonat, aceste informații pot include: date de identificare: nume, prenume / denumire (pentru persoane juridice), adresa (domiciliu/ sediu social), adresa de corespondenţă, date bancare (IBAN, banca, datele cardului bancar), datele reprezentantului legal sau persoanei de contact desemnate (nume, prenume, funcție), număr de telefon, adresă validă de e-mail, nume utilizator și o parolă, date de geolocalizare.

Fiecare Abonat poate adăuga un număr nelimitat de sub-utilizatori (generic denumiţi în continuare „Utilizatori”), prin furnizarea către SIVECO a informaţiilor Utilizatorilor desemnaţi, în cadrul unui proces de înregistrare.

Informaţiile furnizate SIVECO în cadrul procesului de înregistrare, atât a contului de client creat de către Abonat cât şi în cazul conturilor Utilizatorilor desemnaţi de către acesta, vor fi corecte și complete, urmând să fi actualizate astfel încât acestea să rămână în permanență corecte și complete. Nerespectarea acestor obligaţii constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor şi poate duce la suspendarea pentru o perioadă de 30 de zile sau desființarea cu efect imediat a contului de client, la libera alegere a SIVECO.

4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibila aici: https://www.inovagria.ro/politica-de-confidentialitate.

5. COMANDĂ ȘI PLATĂ

Aplicaţia Web este disponibilă exclusiv pe bază de comandă fermă, generată de către un Abonat, prin intermediul contului său de client. Pentru achiziţia Aplicaţiei Web (şi oricare dintre Modulele acesteia), Abonatul va adresa SIVECO o cerere de ofertă. Preţul pachetului de Servicii selectat (Abonament) este stabilit de SIVECO pe baza unor criterii pre-determinate luând în considerare Modulele dorite şi dimensiunea fermei (număr de hectare lucrate şi/sau număr de animale aflate în exploatare) şi comunicat în scris Abonatului, sub formă de ofertă. Prin plasarea unei comenzi ferme, sunteţi de acord şi acceptaţi expres preţul pachetului de Servicii selectat (Abonamentul), încluzând taxa aferentă serviciilor de instalare, configurare şi stabilire a parametrilor Aplicaţiei Web şi instruirea Utilizatorilor desemnaţi, aşa cum acesta este comunicat în oferta SIVECO

Aplicaţia Mobile este disponibilă pentru descărcare şi instalare atât prin intermediul Site-ului cât şi prin Google Play și AppStore. Pentru utilizarea Aplicaţiei Mobile trebuie să aveţi înregistrat un cont de client, la descărcarea Aplicaţiei Mobile urmând să beneficiaţi de o perioadă de testare gratuită de 30 (trei zeci) zile calendaristice.

Ulterior acestei perioade, veţi putea utiliza în continuare Aplicația Mobile precum şi modulul Meteo din Aplicaţia Web, fără însă a avea acces la datele meteo. Pentru a putea avea acces la datele meteo, ulterior perioadei de testate, trebuie să achiziţionţi abonamentul anual.

Abonamentele pentru accesarea şi utilizarea Aplicaţiilor INOVAGRIA au o durată de valabilitate fixă de 1 (un) an şi intră în vigoare în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data încasării plăţii corespunzătoare în contul bancar al SIVECO, prin următoarele modalităţi de plată: (a) Card de debit sau credit sau (b) Ordin de plată. În cazul Aplicaţiei Mobile, plata se va efectua (a) prin card de debit sau credit respectiv (b) prin modalităţi de plată specifice platformelor Google Play sau App Store, Abonamentul urmând să intre în vigoare imediat ce se procesează plata.

Abonatul declară şi garantează că (i) are dreptul legal să utilizeze cardul bancar indicat sau altă(e) metode de plată în legătură cu utilizarea Serviciilor şi că (ii) informaţiile furnizate SIVECO în scopul efectuării plăţii sunt reale, corecte şi complete. Prin furnizarea informaţiilor, Abonatul autorizează SIVECO să debiteze respectivul card bancar cu sumele aferente Abonamentelor achiziționate şi reînnoirii acestora. în plus, Abonatul acordă SIVECO dreptul de a furniza informaţii procesatorilor de plăţi în scopul efectuării tranzacţiilor.

SIVECO îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a anula comanda Abonatului, în cazul în care se suspectează comiterea unor fraude sau efectuarea unor tranzacţii neautorizare sau ilegale.

Abonamentele sunt facturate în avans, anual, orice plată efectuată fiind nerambursabilă. Nu se vor efectua rambursări sau creditări pentru lunile/perioada în care Serviciul a fost utilizat parțial sau nu a fost utilizat.

Orice factură emisă de SIVECO pentru Serviciile furnizate Abonatului va fi scadentă în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ei. Fiecare factură emisă de SIVECO va fi transmisă/încărcată în contul Abonatului în ziua emiterii ei. Conturile Abonatului și ale Utilizatorilor săi vor fi activate în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării plăţii în contul bancar SIVECO.

Atunci cand aceasta posibilitate este permisa de modalitatea de plata selectata, abonamentul va fi reînnoit automat pentru perioade suplimentare, succesive, egale cu perioada de valabilitate a Abonamentului inițial achiziționat de către Abonat, cu excepţia cazului în care Abonatul încetează Abonamentul anterior perioadei de reînnoire.

6. MODIFICAREA PACHETULUI DE SERVICII AFERENTE APLICAȚIEI WEB

Abonatul poate solicita oricând modificarea, prin adăugarea sau reducerea modulelor Aplicaţiei Web, sau modificarea parametrilor avuţi în vedere la comandarea Serviciilor prin majorarea/reducerea suprafaței și/sau a numărului de animale. în acest sens, Abonatul va înainta SIVECO o cerere de ofertă, cu detalierea modificărilor dorite.

Majorarea Serviciului nu va produce pierdere de conținut, dar va majora numărul de caracteristici și/sau capacitatea contului Abonatului. în cazul în care cererea de majorare a Abonatului va fi înaintată în perioada de Abonament anual, pentru perioada rămasă din Abonamentul inițial, SIVECO va percepe diferența de preț dintre pachetul superior solicitat și pachetul inițial, urmând ca începând cu data de reînnoire Abonatul să plătească prețul pachetului majorat.

Dacă Abonatul dorește trecerea la un pachet de servicii inferior și/sau diminuarea suprafaței și/sau a numărului de animale, Abonatul va da o notificare scrisă privind intenția sa de a-l reduce cu 30 de zile înainte de data de reînnoire. în astfel de cazuri, pachetul de servicii al Abonatului va fi redus la un pachet de servicii următor inferior dacă nu se menționează altfel în mod expres în notificare. Reducerea Serviciului nu va produce pierdere de conținut până la data reînnoiri, dar va reduce numărul de caracteristici și/sau capacitatea contului Abonatului. SIVECO nu acceptă nicio răspundere pentru o astfel de pierdere.

7. ÎNCETAREA SERVICIULUI DE CĂTRE ABONAT

Abonatul poate înceta Abonamentul în orice moment şi nu va fi obligat să plătească taxe suplimentare pentru perioadele următoare de reînnoire a Abonamentului, însă orice sumă aferentă Abonamentului plătită în avans nu va fi rambursată.

La închiderea contului de către Abonat, SIVECO are dreptul să șteargă contul Abonatului și orice alte materiale/informații disponibile într-un asemenea cont, în termen de 30 de zile de la data închiderii Abonamentului. Informaţiile nu pot fi recuperate ulterior închiderii contului. Abonatul este singurul responsabil pentru exportarea integrală a tuturor datelor existente în cont în termenul menționat mai sus, SIVECO fiind exonerată de orice răspundere în acest sens.

În cazul în care Abonatul încetează Abonamentul înainte de finalul anului în curs pentru care s-a efectuat plata Abonamentului, încetarea va produce efecte imediat, iar Abonatul nu va mai fi taxat în continuare.

În cazul încetării de către Abonat, vor înceta în mod simultan toate drepturile de acces aferente oricăror Utilizatori desemnaţi de către Abonat.

Abonatul poate înceta parţial, prin închiderea unor conturi specifice ale Utilizatorilor. în acest caz, toate drepturile de acces aferente acestor conturi ale Utilizatorilor vor înceta cu efect imediat, iar toate datele asociate vor fi șterse.

8. UTILIZAREA APLICAŢIILOR INOVAGRIA. REGULI DE CONDUITĂ.

8.1. Desemnarea Utilizatorilor în cazul Aplicaţiei Web

Înainte de a desemna Utilizatorii şi de a furniza SIVECO datele personale ale acestora, Abonatul se va asigura că (i) a informat Utilizatorii în mod corespunzător şi (ii) a obținut toate aprobările necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, acordurile necesare impuse prin Termeni şi Condiţii, Politica de Confidențialitate şi orice alte reglementări în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Abonații sunt singurii răspunzători (i) pentru activitatea conturilor Utilizatorilor pe care i-au desemnat şi (ii) pentru informarea acestora cu privire la Termeni şi Condiţii, Politica de Confidențialitate şi, de asemenea, cu privire la faptul că trebuie să păstreze confidențialitatea parolei şi să nu permită, în nicio situaţie, oricărei alte persoane să le utilizeze contul personal. Abonatul sau oricare dintre Utilizatorii desemnaţi de către acesta va notifica în scris SIVECO, fără întârziere, cu privire la orice utilizare neautorizată a unui cont al unui Utilizator desemnat sau cu privire la orice altă încălcare a securității unui cont despre care acesta are cunoştinţă.

8.2. Utilizarea Aplicaţiilor INOVAGRIA

Fiecare Abonat (în mod direct sau prin intermediul Utilizatorilor desemnați) va utiliza Aplicaţiile INOVAGRIA cu diligența unei persoane rezonabile, respectând toate legile și reglementările în vigoare. Mai precis, însă fără limitare, unui Abonat (în mod direct sau prin intermediul Utilizatorilor desemnați) nu i se va permite (și nici acesta nu va permite altor persoane) (a) să întreprindă orice acțiune sau (b) să încarce, să descarce, să transmită sau să distribuie în alt mod sau să faciliteze distribuirea oricărui conținut folosind orice serviciu disponibil pe sau prin intermediul Site-ului, care:

 1. Încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, marcă de service, drept de autor, drept la viață privată sau publicitate sau alt drept al oricărei alte persoane sau entități;
 2. Include material video sau o fotografie a altei persoane sau o locație identificabilă pe care Utilizatorul a postat-o fără acordul acelei persoane sau al proprietarului unei astfel de locații;
 3. Este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, calomniator, înșelător, fraudulos, invaziv asupra vieții private a altei persoane, nesincer, obscen, jignitor, explicit sexual sau profanator, descrie nuditate, activități ilegale, moarte sau violență sau încurajează un comportament care ar putea constitui o încălcare a legii (infracțiune);
 4. Constituie publicitate neautorizată sau nesolicitată, junk e-mail sau bulk e-mail ("spamare");
 5. Implică activități comerciale și/sau vânzări fără acordul prealabil în scris al SIVECO România, cum ar fi concursuri, tombole, barter, publicitate sau scheme piramidale;
 6. Face publicitate la sau oferă oricărui alt Utilizator al Site-ului să cumpere sau să vândă orice produse sau servicii prin intermediul Site-ului.
 7. Afișează o reclamă sau acceptă plată sau orice lucru de valoare de la un terț în schimbul faptului că utilizatorul să execute orice activitate pe sau prin intermediul Site-ului în numele acelei persoane, cum ar fi postare de conținut comercial sau postare de blog-uri sau buletine cu un scop comercial;
 8. Conține viruși software sau orice alt fel de cod de calculator, fișiere sau programe care sunt proiectate sau intenționate să întrerupă, limiteze sau să interfereze cu funcționarea corespunzătoare a oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să afecteze sau să obțină acces neautorizat la orice sistem, date sau alte informații ale SIVECO România sau ale unui terț;
 9. Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 18 ani;
 10. Joacă rolul (se dă drept) oricărei persoane sau entități, inclusiv orice angajat sau reprezentant al SIVECO România.

În plus, un Abonat (în mod direct sau prin intermediul Utilizatorilor desemnați) nu va: (i) întreprinde nicio acţiune care să impună sau care să poată impune o presiune nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii SIVECO; (ii) interfera sau încerca să interfereze cu buna funcționare a Site-ului, a Aplicațiilor INOVAGRIA sau a oricărei activităţi desfășurate pe Site; (iii) evita orice măsură pe care SIVECO o poate utiliza pentru a preveni sau restricţiona accesul la Site sau Aplicațiile INOVAGRIA (sau alte conturi, sisteme informatice sau reţele conectate la Site).

Abonatul (în mod direct sau prin intermediul Utilizatorilor desemnați) nu va (în mod direct sau indirect): (i) descifra, decompila, dezasambla, aplica tehnici de inginerie inversă sau încerca în alt mod să obțină orice cod sursă, idei sau algoritmi de bază din orice parte a Site-ului sau a Aplicațiilor INOVAGRIA, cu excepţia cazului limitat în care legile aplicabile interzic în mod specific astfel de restricții, (ii) modifica, traduce sau crea, în orice mod, lucrări derivate ale oricărei părţi a Site-ului, a Aplicațiilor INOVAGRIA sau a informațiilor prezentate pe Site sau pe Aplicațiile INOVAGRIA, sau (iii) copia, închiria, distribui sau transfera în orice mod oricare dintre drepturile acordate Abonatului potrivit acestor Termeni şi Condiţii.

8.3. RĂSPUNDEREA ABONATULUI

Abonații sunt singurii responsabili pentru activitatea contului lor şi pentru păstrarea confidenţialităţii parolei. Un Abonat nu va permite, în nicio situaţie, oricărei altei persoane să îi utilizeze contul personal. Abonatul va notifica SIVECO, fără întârziere, în scris, cu privire la orice utilizare neautorizată a contului său sau cu privire la orice altă încălcare a securității unui cont personal despre care acesta are cunoștință.

Abonații se vor asigura că Utilizatorii pe care i-au desemnat să utilizeze Aplicaţia Web respectă Termenii şi Condiţiile, Politica de Confidențialitate şi normele de conduită prezentate în Clauza 8.2. Abonații sunt răspunzători faţă de SIVECO pentru orice daune rezultate ca urmare a încălcării normelor de conduită, acestor Termeni şi Condiţii şi Politicii de Confidențialitate de către orice Utilizator desemnat.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Abonatul este de acord că Serviciile, Aplicaţiile și Materiale furnizate în mod specific de SIVECO și/sau partenerii săi sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate, precum și prin legi. Cu excepția situațiilor în care Abonatul are o autorizație expresă conform celor prevăzute mai jos sau o altă autorizație din partea SIVECO, acesta nu are dreptul de a vinde, de a acorda un drept de utilizare, de a închiria, modifica, distribui, copia, reproduce, transmite, afișa public, realiza în mod public, publica, adapta, edita sau de a crea lucrări derivate ale acestor Servicii, Aplicaţii sau Materiale.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, SIVECO garantează prin prezenta Abonaţilor, o licență limitată, revocabilă, non-sub-licențiabilă de utilizare a Aplicaţiilor INOVAGRIA. Reproducerea, copierea sau distribuirea oricărui Serviciu, Aplicaţie, Materiale sau elemente de design de pe Site sau Aplicațiile INOVAGRIA în oricare alt scop este strict interzisă fără permisiunea expresă, prealabilă, în scris a SIVECO.

În scopul acestor Termeni și Condiții pentru Abonați, “Conținut” înseamnă orice lucrare de autor (având paternitate), incluzând, dar fără a se limita la, orice video, audio, informații, date, document, text, software (inclusiv cod sursă și cod obiect), imagini, fotografii, scripturi, grafică, logo-uri, caracteristici interactive sau altă expresie a unei tehnici, proces, concept sau idee, fie că este protejabilă prin legi vizând drepturi de autor sau care sunt generate, furnizate sau în alt mod accesibile pe Site, pe Aplicația mobilă sau prin intermediul Serviciului.

10. SITE-URILE TERȚILOR

În cazul în care Site-ul, Aplicaţiile sau orice comunicare transmisă de SIVECO permite Abonaților şi Utilizatorilor să se conecteze la alte website-uri sau resurse pe Internet, precum și alte website-uri sau resurse care pot conține link-uri către Site, aceste website-uri nu sunt controlate de SIVECO, iar Abonatul, acționând în nume propriu, dar și în numele Utilizatorilor desemnați de acesta, recunoaște că SIVECO nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru conținutul, funcțiile, exactitatea, legalitatea, adecvarea sau oricare alte aspecte ale acestor website-uri sau resurse. Includerea unui astfel de link nu presupune validarea acestuia de către SIVECO sau vreo asociere cu operatorii săi. Abonatul, acționând în nume propriu, dar și în numele Utilizatorilor desemnați de acesta, recunoaște și este de acord, de asemenea, că SIVECO nu este responsabilă sau răspunzătoare, în mod direct sau indirect, pentru orice daună sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de sau care are legătură cu utilizarea sau încrederea în orice Conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de website-uri sau resurse.

11. LIPSA GARANŢIILOR

SIVECO îşi rezervă dreptul, în orice moment, de a stabili şi ulterior modifica criteriile de eligibilitate a Abonaţilor precum şi de a refuza accesul la Aplicaţiile INOVAGRIA oricărei persoane, fizice sau juridice.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE, SITE-UL, APLICAŢIILE INOVAGRIA PRECUM ŞI ÎNTREG CONȚINUTUL, MATERIALELE, PRODUSELE ŞI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU CARE SUNT DISPONIBILE PE SITE/ PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIILOR, SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE”. SITE-UL, APLICAȚIILE INOVAGRIA ŞI CONȚINUTUL, MATERIALELE, PRODUSELE ŞI SERVICIILE SUNT FURNIZATE FĂRĂ NICIO GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE PRIVIND TITLUL DE PROPRIETATE, NEÎNCĂLCAREA VREUNUI DREPT, VANDABILITATEA ŞI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, IAR ORICE GARANŢII PE CARE LE-AR IMPLICA ORICE ACTIVITATE ÎN CURS DE EXECUTARE SAU UZANȚĂ COMERCIALĂ SUNT EXCLUSE ÎN MOD EXPRES. SIVECO ŞI AGENȚII, PARTENERII, FURNIZORII ŞI FURNIZORII DE CONȚINUT AI ACESTEIA NU GARANTEAZĂ CĂ:

 1. ORICE CONȚINUT, MATERIALE, SAU INFORMĂRI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE REZULTATE, DATE SAU INFORMAŢII OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIILOR INOVAGRIA VOR FI EXACTE, FIABILE ŞI COMPLETE;
 2. SERVICIILE VOR FI SIGURE SAU DISPONIBILE ÎN ORICE MOMENT SAU LOC;
 3. ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE;
 4. CONȚINUTUL SAU MATERIALELE NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE; SAU
 5. REZULTATELE GENERATE DE UTILIZAREA SERVICIILOR SAU DE OBŢINEREA DE PRODUSE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR VOR ÎNDEPLINI CERINŢELE ABONATULUI. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE ABONAT (ÎN MOD DIRECT SAU PRIN INTERMEDIUL UTILIZATORILOR DESEMNAȚI) SE REALIZEAZĂ PE PROPRIUL RISC.

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SIVECO, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, ANGAJAŢII, AGENȚII SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI, ÎN NICIO SITUAŢIE, NICI ÎN TEMEIUL VREUNEI RĂSPUNDERI CONTRACTUALE SAU DELICTUALE, PENTRU NEGLIJENȚĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ GRAVĂ) SAU ÎN BAZA ORICĂREI ALTE TEORII JURIDICE, ÎN CE PRIVEŞTE SITE-UL, APLICAȚIILE INOVAGRIA, MATERIALELE, SERVICIILE SAU ORICE CONŢINUT SAU PRODUSE ACCESIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, APLICAȚIILOR ŞI SERVICIILOR:

 1. PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE DATE, PIERDERE A CLIENTELEI, PIERDERE DE OPORTUNITĂȚI, PREJUDICIERE A REPUTAȚIEI SAU FONDULUI COMERCIAL, PIERDERE DE ECONOMII, PREJUDICII CAUZATE PRIN ÎNTRERUPEREA OPERAȚIUNILOR, SAU PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE SAU DAUNE INDIRECTE DE ORICE NATURĂ (INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE SURVIN),
 2. PENTRU ORICE ERORI, VIRUŞI, PROGRAME DISIMULATE (TROIENI) SAU ALTELE ASEMĂNĂTOARE (INDIFERENT DE SURSA DE PROVENIENȚĂ A ACESTORA),
 3. PENTRU ORICE ERORI, OMISIUNI SAU INEXACTITĂȚI A ORICĂRUI CONȚINUT SAU MATERIAL SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU PREJUDICIU DE ORICE FEL REZULTAT CA URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTRE ABONAT (ÎN MOD DIRECT SAU PRIN INTERMEDIUL UTILIZATORILOR DESEMNAȚI) A ORICĂRUI CONȚINUT, MATERIAL SAU A ORICĂREI PREZENTĂRI POSTAT(E), TRANSMIS(E) PRIN EMAIL, TRANSMIS(E) SAU PUSE LA DISPOZIŢIE ÎN ALT MOD PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, APLICAȚIILOR INOVAGRIA ŞI SERVICIILOR. ABONATUL RECUNOAȘTE ÎN MOD SPECIFIC CĂ SIVECO NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE CONȚINUT, MATERIALE, PREZENTĂRI SAU COMPORTAMENTUL UTILIZATORULUI.

ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA SIVECO SE VA LIMITA LA VALOAREA ABONAMENTULUI PLĂTITĂ DE CĂTRE ABONATUL ÎN CAUZĂ AFERENTĂ UNEI PERIOADE DE 6 LUNI CARE PRECED IMEDIAT EVENIMENTUL CARE A DETERMINAT PLATA UNOR DAUNE.

RĂSPUNDEREA SIVECO NU VA FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ, ÎN NICIUN CAZ, ÎN CAZUL UNEI GREȘELI INTENȚIONATE SAU FRAUDE COMISE DE SIVECO.

13. DESPĂGUBIRI

Abonatul este de acord să apere, să compenseze şi să garanteze SIVECO, afiliații şi angajaţii, contractanții, directorii, administratorii şi reprezentanții acesteia împotriva tuturor răspunderilor, pretențiilor şi cheltuielilor, inclusiv onorariilor rezonabile ale avocaților, care decurg din următoarele acţiuni ale Abonatului (în mod direct sau prin intermediul Utilizatorilor acestuia):

 1. utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Aplicaţiilor INOVAGRIA;
 2. accesul la Site sau Aplicaţiile INOVAGRIA, încălcări ale Termenilor şi Condițiilor;
 3. încălcarea de către Abonat (în mod direct sau prin intermediul Utilizatorilor acestuia) sau a oricărui terţ care utilizează conturile acestuia a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altui drept al oricărei persoane sau entități.

SIVECO îşi rezervă dreptul ca, pe propria cheltuială, să îşi asume apărarea exclusivă și controlul oricărei probleme pentru care SIVECO ar putea fi despăgubită de către Abonat, caz în care Abonatul va asista şi va coopera cu SIVECO pentru exercitarea oricăror mijloace de apărare disponibile. Această obligaţie rămâne valabilă după încetarea valabilității acestor Termeni şi Condiţii pentru o perioadă de 10 ani.

14. SOLUȚIONAREA DISPUTELOR. JURISDICŢIE

ABONAȚII ŞI SIVECO SUNT DE ACORD CĂ SOLUȚIONAREA ORICĂREI DISPUTE SAU CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ SURVENITE CA URMARE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ÎN TERMEN DE UN AN DE LA MOMENTUL ÎN CARE PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ SĂ INTENTEZE ACȚIUNEA A CUNOSCUT SAU, DUPĂ îMPREJURĂRI, TREBUIA SĂ CUNOASCĂ NAȘTEREA DREPTULUI LA ACȚIUNE; ÎN CAZ CONTRAR, RESPECTIVA ACŢIUNE VA FI PRESCRISĂ.

Prezentul document este guvernat de şi interpretat în conformitate cu legile din România.

Abonații convin în mod expres că instanțele de la sediul SIVECO au competență exclusivă pentru soluționarea oricărui litigiu în legătură cu acești Termeni şi Condiţii şi Politica de Confidențialitate.

În cazul oricărei acţiuni în justiţie sau proceduri legale de exercitare a drepturilor în baza Termenilor şi Condiţiilor, partea care are câștig de cauză va avea dreptul de a recupera costurile şi onorariile avocațiale.

15. INTEGRARE ŞI NULITATE PARŢIALĂ

Prezentul document constituie întregul acord dintre Abonat şi SIVECO privind utilIzarea Aplicaţiilor INOVAGRIA şi utilizarea Site-ului şi înlocuiește toate comunicările sau propunerile anterioare sau actuale (orale, scrise sau în format electronic) între Abonat şi SIVECO în legătură cu Site-ul sau Aplicațiile INOVAGRIA (fără însă a include orice documente privind utilizarea oricărui alt serviciu sau software care pot face obiectul unui contract separat de licență sau de altă natură). în cazul în care se constată că oricare dintre prevederile Termenilor şi Condiţiilor nu este aplicabilă sau valabilă, prevederea respectivă va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât Termenii și Condițiile să rămână în vigoare și să fie aplicabile.

16. PUBLICITATE

Ne rezervăm dreptul de a utiliza numele Abonaților şi/sau logo-ul persoanelor juridice în materiale publicitare, reclame sau materiale de marketing, cu excepţia cazului în care Abonatul precizează în mod expres altfel. Numele, datele de contact, precum şi toate celelalte informaţii personale ale Abonaților persoane fizice, ale reprezentanţilor acestora sau persoanele de contact desemnate precum şi ale Utilizatorilor vor rămâne, în orice moment, confidențiale.

17. DIVERSE

Abonații nu au dreptul să cesioneze, transfere sau sub-licențieze Serviciile furnizate de SIVECO conform prezentului document, fără acordul prealabil, scris al SIVECO.

SIVECO poate cesiona, transfera sau delega oricare dintre drepturile şi obligaţiile sale care fac obiectul prezentului document fără consimțământul Abonaților. Toate renunțările şi modificările trebuie efectuate în scris de ambele părţi, cu excepţia unor dispoziții contrare ale prezentului document.

Nu s-a constituit nicio agenţie, parteneriat, asociere sau o relație de muncă ca urmare a acestor Termeni şi Condiţii și niciuna dintre părți nu are nicio autoritate de orice fel de a angaja cealaltă parte în orice sens.

Toate notificările în baza Termenilor şi Condiţiilor se vor realiza în scris şi vor fi considerate a fi transmise la data primirii acestora, în cazul în care sunt livrate personal, sau transmise prin curier sau poştă, cu confirmare de primire; la data la care recepția este confirmată electronic, dacă este transmisă prin fax sau e-mail; sau în ziua lucrătoare următoare transmiterii acesteia, dacă este transmisă pentru livrare în ziua următoare printr-un serviciu de livrare peste noapte recunoscut.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE SIVECO

SIVECO poate rezilia unilateral contractul încheiat cu un Abonat oricând şi fără intervenția instanțelor de judecată, prin transmiterea unei notificări scrise, în cazul în care Abonatul sau Utilizatorii desemnați de acesta încalcă prevederile clauzelor 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 19 ale prezentului document, Abonatul fiind de drept în întârziere prin simpla nerespectare a Termenilor și Condițiilor. Abonatul confirmă că fiecare nerespectare a clauzelor indicate anterior este suficient de însemnată pentru a atrage rezilierea unilaterală a contractului de către SIVECO. în acest caz, toate drepturile de acces la Site sau Aplicație ale conturilor Utilizatorilor aferente contului respectivului Abonat vor înceta în mod simultan.

SIVECO poate, de asemenea, denunța contractul încheiat cu un Abonat, independent de existența vreunei culpe a Abonatului, prin transmiterea, în scris, a unui preaviz de 1 lună. în acest caz, toate drepturile de acces la Site ale Utilizatorilor desemnați de respectivul Abonat vor înceta simultan la expirarea termenului de o lună.

Prevederile incluse în clauzele 8.3, 12, 13, 14 și 16 ale prezentului document vor supraviețui încetării contractului și închiderii contului Abonatului.

19. ACCEPTAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

Accesul unui Abonat la Aplicații și Servicii, precum şi utilizarea acestora este condiționată de acceptarea şi respectarea Termenilor şi Condiţiilor şi a Politicii de Confidenţialitate, parte integrantă a acestora. Fiecare Abonat va trebui să accepte Termenii şi Condiţiile înainte de a accesa pentru prima oară Site-ul sau Aplicațiile INOVAGRIA. în cazul în care Abonatul nu este de acord cu oricare prevedere a acestor Termeni şi Condiţii, acesta nu va accesa Site-ul sau Aplicațiile INOVAGRIA.

Abonatul se va asigura că Termenii şi Condiţiile şi Politica de Confidenţialitate, parte integrantă a acestora, sunt acceptate de Utilizatorii pe care îi desemnează pentru utilizarea Site-ului, Abonatul fiind răspunzător faţă de SIVECO pentru plata oricăror daune ca urmare a încălcării acestor Termeni şi Condiţii de către acesta sau de către Utilizatorii desemnați.

SIVECO îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui Termenii şi Condiţiile în orice moment, la propria discreţie. SIVECO va informa Abonații cu privire la orice modificare a Termenilor şi Condiţiilor prin transmiterea unui e-mail de informare. Utilizarea Site-ului sau a Serviciilor ulterior acestor modificări poate fi facută numai după acceptarea expresă a noilor condiţii.

SIVECO poate modifica Serviciile existente şi/sau introduce Servicii noi. SIVECO va notifica Abonații cu privire la o astfel de modificare prin transmiterea unui e-mail de informare. Utilizarea Site-ului sau a Serviciilor ulterior acestor modificări poate fi facută numai după acceptarea expresă a noilor condiţii.

SIVECO nu va păstra contractul încheiat între Abonat şi SIVECO. Totuşi, SIVECO va păstra cea mai recentă versiune a Termenilor şi Condiţiilor care înlocuiește și prevalează față de versiunile anterioare.

În cazul unor divergențe între Termenii şi Condiţiile, Politica de Confidențialitate sau alte instrucțiuni INOVAGRIA, prezentul document va prevala.

20. CONTACT

În cazul în care aveți orice întrebări cu privire la Site, Aplicații, Servicii, Termeni şi Condiţii sau prelucrarea datelor cu caracter personal, puteţi contacta SIVECO, la următoarele date de contact:

Victoria Park, 73 – 81, Șoseaua București-Ploieşti, clădirea C4, Sector 1, București, România, în atenţia Departamentul de Relații cu Clienții, adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


 

 

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

INOVAGRIA (SIVECO) utilizează cookie-uri pentru funcționarea acestui website. Cookie-urile sunt fișiere mici de informații care sunt stocate, temporar sau permanent, pe calculatorul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv de către serverul unui website prin intermediul browser-ului și care simplifică, completează și personalizează utilizarea Site-ului.

În browser-ul dumneavoastră, puteți dezactiva stocarea de cookie-uri sau șterge cookie-urile înregistrate, însă aceasta poate determina reducerea funcționalităților, încetinirea sau imposibilitatea utilizării anumitor secţiuni ale Site-ului. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și cum pot fi acestea înlăturate în funcție de browser-ul folosit, vă rugăm consultați următorul website: www.allaboutcookies.org.

INOVAGRIA (SIVECO) utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:

(A) Cookie-uri strict necesare sunt cookie-urile care permit vizualizarea Site-ului, utilizarea funcțiilor Site-ului și obținerea accesului la secţiuni protejate și înregistrate ale Site-ului. Dacă utilizarea acestor cookie-uri este dezactivată, anumite secţiuni ale Site-ului nu vor putea fi utilizate în mod corespunzător;

(B) Cookie-uri de performanță sunt cookie-urile concepute să colecteze informații despre modul de utilizare a Site-ului, precum paginile vizitate sau numărul de mesaje de eroare apărute, în vederea analizării și optimizării utilizării Site-ului;

(C) Cookie-uri funcționale și preferințele salvate sunt cookie-urile care permit INOVAGRIA să înregistreze alegerile Abonaților și Utilizatorilor (precum numele de utilizator, limba și țara, fontul și mărimea textului, parola) sau preferințele vizitatorilor Site-ului (precum paginile vizitate), pentru a îmbunătăți utilizarea Site-ului și a putea oferi Abonaților, Utilizatorilor și vizitatorilor informații și reclame relevante și personalizate.

(D) Cookie-uri de publicitate sunt cookie-urile încărcate pe Site de terțe persoane, precum companii afiliate sau agenții de publicitate care sunt parte din rețeaua de publicitate de pe Site și sunt singurele tipuri de cookie-uri utilizate în scopuri de marketing. În mod specific, aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a prezenta reclame relevante și personalizate, pentru a determina și limita numărul de apariții pentru fiecare reclamă, pentru a măsura eficiența unei campanii de publicitate și pentru a înregistra vizita și a trasmite datele colectate terțelor părți, precum agențiile de publicitate. 

(E) În particular, INOVAGRIA utilizează următoarele cookie-uri:

Denumire Descriere / Scop Termen de valabilitate Intern/extern
JSESSIONID

Scop: Strict necesar

Descriere: Cookie având scop general în sesiunile pe platformă, utilizat de site-uri concepute în JSP. De regulă, folosit pentru susţinerea pe server a sesiunii unui utilizator anonim.

Sesiune Intern
_ga

Scop: Performanță

Descriere: Google Analitycs Cookie: Acest cookie este folosit pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr aleatoriu pentru identificarea fiecărui client. Este inclus în fiecare pagină solicitată pe un site și folosit pentru a calcula vizitatorii, sesiunile și datele din campanii pentru raportul de analiză al Site-ului.

2 ani Extern
_gat

Scop: Performanța

Descriere: Acest cookie este asociat cu Google Universal Analytics și este utilizat pentru a încetini rata de acces – prin limitarea datelor colectate pe site-urile cu trafic intens.

10 minute Extern
__zlcmid

Scop: Funcțional

Descriere: Acest cookie are scopul de a oferi utilizatorului serviciul nostru online de asistență chat, Zend Chat.

1 an Extern
__zlcprivacy

Scop: Funcțional

Descriere: Acest cookie reține opțiunea utilizatorului de a dezactiva asistența chat.

1 an Extern
lang

Scop: Funcțional

Descriere: Acest cookie reține preferințele utilizatorului în privința limbii utilizate.

1 an Extern
_hjClosedSurveyInvites

Scop: Funcțional

Descriere: Hotjar cookie. Acest cookie este activat în momentul în care un utilizator interacționează cu o invitație la un sondaj apărută pe neașteptate. Este folosit pentru a asigura că aceeași invitație nu va reapărea dacă a fost afişată anterior.

1 an Extern
_hjDonePolls

Scop: Funcțional

Descriere: Hotjar cookie. Acest cookie este activat în momentul în care un vizitator completează un chestionar utilizând un chestionar de feedback. Este folosit pentru a asigura că același chestionar nu va reapărea dacă a fost completat anterior.

1 an Extern
_hjMinimizedPolls

Scop: Funcțional

Descriere: Hotjar cookie. Acest cookie este activat în momentul în care un vizitator minimizează o fereastră privind un chestionar de feedback. Este folosit pentru a asigura că respectiva fereastră ramâne minimizată în timp ce vizitatorul navighează pe Site.

1 an Extern
_hjDoneTestersWidgets

Scop: Funcțional

Descriere: Hotjar cookie. Acest cookie este activat în momentul în care un vizitator transmite informațiile sale în cadrul tester-ului de recrutare a utilizatorilor. Este folosit pentru a asigura că același formular nu reapare dacă a fost completat anterior.

1 an Extern
_hjMinimizedTestersWidgets

Scop: Funcțional

Descriere: Hotjar cookie. Acest cookie este activat în momentul în care un vizitator minimizează o fereastră privind un tester de recrutare a utilizatorilor. Este folosit pentru a asigura că respectiva fereastră rămâne minimizată în timp ce vizitatorul navighează pe Site.

1 an Extern
_hjIncludedInSample

Scop: Funcțional

Descriere: Hotjar cookie. Acest cookie de sesiune este folosit pentru a anunța Hotjar dacă respectivul vizitator este inclus în mostra utilizată pentru generarea de filtre.

1 an Extern
sticky

Scop: Strict necesar

Descriere: Acest cookie este utilizat pentru a redirecționa utilizatorul către același nod al aplicației, unde a fost direcționat inițial.

Sesiune Intern
cookie-policy

Scop: Funcțional

Descriere: Acest cookie va fi folosit pentru a ascunde mesajul referitor la politica de utilizare a cookie-urilor.

1 an Intern 

INOVAGRIA (SIVECO) îşi rezervă dreptul de a modifica Politica de utilizare a Cookie-urilor în orice moment, în mod discreţionar. Continuarea utilizării Site-ului, a Serviciilor sau produselor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului, sau a altor materiale puse la dispoziție pe Site, ulterior acestor modificări, poate fi facută numai după acceptarea expresă a noilor condiţii.


 

 

ACORD DE LICENȚĂ
(END USER LICENSE AGREEMENT)

Prezentul acord de licenta („Acordul”) guvernează termenii si conditiile de utilizare a serviciilor INOVARGRIA (“Servicii”) puse la dispoziție de către SIVECO România SA („SIVECO”), inclusiv utilizarea si accesul la continutul si materialele INOVAGRIA („Materialele”), care includ website-ul INOVAGRIA („Site-ul”) impreuna cu aplicatiile software si oricare dintre modulele si functionalitatile acestora („Aplicatii Web”) si aplicatiile mobile („Aplicatii Mobile”) dezvoltate de SIVECO sub numele INOVAGRIA. 

Prin acceptarea prezentului Acord, acceptati Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului, Serviciilor, Materialelor, Aplicatiilor Web si Aplicatiilor Mobile INOVAGRIA, și Politica de Confidențialitate disponibile pe Site.

1. ÎNREGISTRARE

Serviciile, Materialele, Aplicatiile Web si Aplicatiile Mobile sunt disponibile exclusiv utilizatorilor înregistraţi pe Site și care dețin un cont de client. Pentru a beneficia de Serviciile, Aplicatiile Web si Aplicatiile Mobile INOVAGRIA, sunteti de acord sa deveniti clienti ai SIVECO (în continuare „Abonaţi”) pentru perioada pre-selectata („Abonament”). O lista a Serviciilor, Aplicatiilor Web si Aplicatiilor Mobile precum si tipurile de Abonamente si tarifele aplicabile pentru fiecare dintre acestea pot fi consultate pe Site.

2. PRELUCRAREA DATELOR

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal (“Datele”) este foarte importantă pentru SIVECO, protecția datelor și protecția informațiilor cu carater personal fiind o prioritate pentru afacerea noastră. Pentru informații detaliate în legătură cu utilizarea, stocarea și transmiterea către terțe părți de către SIVECO a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul Site-ului, a Serviciilor sau Aplicaţiilor Web si Mobile, va rugam sa parcurgeti in intregime Politica de Confidentialitate disponibila pe Site.

Informaţiile furnizate SIVECO în cadrul procesului de înregistrare vor fi corecte și complete, urmând să fie actualizate astfel încât acestea să rămână în permanență corecte și complete. Nerespectarea acestor obligaţii poate duce la suspendarea pentru o perioadă de 30 de zile sau desființarea cu efect imediat a contului de client, la libera alegere a SIVECO. 

3. ABONAMENTE

SIVECO isi rezerva dreptul de a modifica tarifele pentru Abonamente sau sa introduca noi Abonamente, in orice moment, la libera sa alegere, cu notificarea prealabila, intr-un termen rezonabil, a Abonatilor, prin postare pe Site sau comunicare prin e-mail. Orice modificare a tarifelor pentru Abonamente nu vor avea efecte asupra Abonamentelor in derulare, urmand sa devina aplicabile exclusiv in cazul unei eventuale prelungiri/reinnoiri a acestora.

Abonamentele pentru Serviciile sunt facturate/încasate în avans, anual, orice plată efectuată fiind nerambursabilă. Nu se vor efectua rambursări sau creditări pentru lunile/perioada în care Serviciul a fost utilizat parțial sau nu a fost utilizat. Factura va fi comunicată Abonatului în format electronic, pe adresa de e-mail aferenta contului de client.

Atunci cand aceasta posibilitate este permisa de modalitatea de plata selectata, Abonamentul va fi reînnoit automat pentru perioade suplimentare, succesive, egale cu perioada de valabilitate a Abonamentului inițial achiziționat de către Abonat, cu excepţia cazului în care Abonatul încetează Abonamentul anterior perioadei de reînnoire.

4. UTILIZAREA SERVICIILOR

Fiecare Abonat va utiliza Serviciile cu diligența unei persoane rezonabile, respectând toate legile și reglementările în vigoare. Mai precis, însă fără limitare, unui Abonat nu i se va permite (și nici acesta nu va permite altor persoane) (a) să întreprindă orice acțiune sau (b) să încarce, să descarce, să transmită sau să distribuie în alt mod sau să faciliteze distribuirea oricărui conținut disponibil sau care devine disponibil prin folosirea Serviciilor.

În plus, un Abonat nu va: (i) întreprinde nicio acţiune care să impună sau care să poată impune o presiune nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii SIVECO; (ii) interfera sau încerca să interfereze cu buna funcționare a Serviciilor; (iii) evita orice măsură pe care SIVECO o poate utiliza pentru a preveni sau restricţiona accesul la Servicii (sau alte conturi, sisteme informatice sau reţele conectate la Site sau Aplicațiile INOVAGRIA). 

Abonatul nu va (în mod direct sau indirect): (i) descifra, decompila, dezasambla, aplica tehnici de inginerie inversă sau încerca în alt mod să obțină orice cod sursă, idei sau algoritmi de bază din orice parte a Serviciilor, cu excepţia cazului limitat în care legile aplicabile interzic în mod specific astfel de restricții, (ii) modifica, traduce sau crea, în orice mod, lucrări derivate ale oricărei părţi a Serviciilor sau a informațiilor prezentate pe Site sau in cadrul Aplicatiile Web si Mobile INOVAGRIA, sau (iii) copia, închiria, distribui sau transfera în orice mod oricare dintre drepturile acordate Abonatului potrivit acestui Acord de licență.

5. RĂSPUNDEREA ABONATULUI

Abonații sunt singurii responsabili pentru activitatea contului lor şi pentru păstrarea confidenţialităţii parolei. Un Abonat nu va permite, în nicio situaţie, oricărei altei persoane să îi utilizeze contul de client. Abonatul va notifica SIVECO, fără întârziere, în scris, cu privire la orice utilizare neautorizată a contului său sau cu privire la orice altă încălcare a securității unui cont de client despre care acesta are cunoștință.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Abonatul este de acord că Serviciile furnizate în mod specific de SIVECO și/sau partenerii săi sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate, precum și prin legi. Cu excepția situațiilor în care Abonatul are o autorizație expresă conform celor prevăzute mai jos sau o altă autorizație din partea SIVECO, acesta nu are dreptul de a vinde, de a acorda un drept de utilizare, de a închiria, modifica, distribui, copia, reproduce, transmite, afișa public, realiza în mod public, publica, adapta, edita sau de a crea lucrări derivate ale acestor Servicii.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, SIVECO garantează prin prezenta Abonaţilor, o licență limitată, revocabilă, non-sub-licențiabilă de utilizare a Aplicaţiilor INOVAGRIA. Reproducerea, copierea sau distribuirea oricărui Serviciu, Aplicaţie sau elemente de design din cadrul Aplicatiilor INOVAGRIA în oricare alt scop este strict interzisă fără permisiunea expresă, prealabilă, în scris a SIVECO. 

În scopul acestui Acord de licență, pentru Abonați, “Conținut” înseamnă orice lucrare de autor (având paternitate), incluzând, dar fără a se limita la, orice video, audio, informații, date, document, text, software (inclusiv cod sursă și cod obiect), imagini, fotografii, scripturi, grafică, logo-uri, caracteristici interactive sau altă expresie a unei tehnici, proces, concept sau idee, fie că este protejabilă prin legi vizând drepturi de autor sau care sunt generate, furnizate sau în alt mod accesibile prin intermediul Serviciilor.

7. LIPSA GARANŢIILOR 

SIVECO îşi rezervă dreptul, în orice moment, de stabili şi ulterior modifica criterii de eligibilitate a Abonaţilor precum şi de a refuza accesul la Aplicaţia Mobile oricărei persoane, fizice sau juridice. 

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE, APLICAŢIA MOBILE, PRECUM ŞI ÎNTREG CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU CARE SUNT DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIEI, SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE”. APLICAȚIA MOBILE ŞI CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE SUNT FURNIZATE FĂRĂ NICIO GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE PRIVIND TITLUL DE PROPRIETATE, NEÎNCĂLCAREA VREUNUI DREPT, VANDABILITATEA ŞI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, IAR ORICE GARANŢII PE CARE LE-AR IMPLICA ORICE ACTIVITATE ÎN CURS DE EXECUTARE SAU UZANȚĂ COMERCIALĂ SUNT EXCLUSE ÎN MOD EXPRES. SIVECO ŞI AGENȚII, PARTENERII, FURNIZORII ŞI FURNIZORII DE CONȚINUT AI ACESTEIA NU GARANTEAZĂ CĂ: 

a. ORICE CONȚINUT, MATERIALE, SAU INFORMĂRI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE REZULTATE, DATE SAU INFORMAŢII OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIEI MOBILE VOR FI EXACTE, FIABILE ŞI COMPLETE; 

b. SERVICIILE VOR FI SIGURE SAU DISPONIBILE ÎN ORICE MOMENT SAU LOC; 

c. ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE; 

d. CONȚINUTUL SAU MATERIALELE NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE; SAU 

e. REZULTATELE GENERATE DE UTILIZAREA SERVICIILOR SAU DE OBŢINEREA DE PRODUSE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR VOR ÎNDEPLINI CERINŢELE ABONATULUI. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE ABONAT (ÎN MOD DIRECT SAU PRIN INTERMEDIUL UTILIZATORILOR DESEMNAȚI) SE REALIZEAZĂ PE PROPRIUL RISC. 

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SIVECO, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, ANGAJAŢII, AGENȚII SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI, ÎN NICIO SITUAŢIE, NICI ÎN TEMEIUL VREUNEI RĂSPUNDERI CONTRACTUALE SAU DELICTUALE, PENTRU NEGLIJENȚĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ GRAVĂ) SAU ÎN BAZA ORICĂREI ALTE TEORII JURIDICE, ÎN CE PRIVEŞTE APLICAȚIA MOBILE, SERVICIILE SAU ORICE CONŢINUT ACCESIBIL PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI ŞI SERVICIILOR:

(I) PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE DATE, PIERDERE A CLIENTELEI, PIERDERE DE OPORTUNITĂȚI, PREJUDICIERE A REPUTAȚIEI SAU FONDULUI COMERCIAL, PIERDERE DE ECONOMII, PREJUDICII CAUZATE PRIN ÎNTRERUPEREA OPERAȚIUNILOR, SAU PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE SAU DAUNE INDIRECTE DE ORICE NATURĂ (INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE SURVIN),

(II) PENTRU ORICE ERORI, VIRUŞI, PROGRAME DISIMULATE (TROIENI) SAU ALTELE ASEMĂNĂTOARE (INDIFERENT DE SURSA DE PROVENIENȚĂ A ACESTORA), 

(III) PENTRU ORICE ERORI, OMISIUNI SAU INEXACTITĂȚI A ORICĂRUI CONȚINUT SAU MATERIAL SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU PREJUDICIU DE ORICE FEL REZULTAT CA URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTRE ABONAT A ORICĂRUI CONȚINUT, MATERIAL SAU A ORICĂREI PREZENTĂRI POSTAT(E), TRANSMIS(E) PRIN EMAIL, TRANSMIS(E) SAU PUSE LA DISPOZIŢIE ÎN ALT MOD PE SAU PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI MOBILE ŞI A SERVICIILOR. ABONATUL RECUNOAȘTE ÎN MOD SPECIFIC CĂ SIVECO NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE CONȚINUT, MATERIALE SAU PREZENTĂRI.

ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA SIVECO SE VA LIMITA LA VALOAREA ABONAMENTULUI PLĂTITĂ DE CĂTRE ABONATUL ÎN CAUZĂ AFERENTĂ UNEI PERIOADE DE 6 LUNI CARE PRECED IMEDIAT EVENIMENTUL CARE A DETERMINAT PLATA UNOR DAUNE. 

RĂSPUNDEREA SIVECO NU VA FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ, ÎN NICIUN CAZ, ÎN CAZUL UNEI GREȘELI INTENȚIONATE SAU FRAUDE COMISE DE SIVECO.

9. DESPĂGUBIRI

Abonatul este de acord să apere, să compenseze şi să garanteze SIVECO, afiliații şi angajaţii, contractanții, directorii, administratorii şi reprezentanții acesteia împotriva tuturor răspunderilor, pretențiilor şi cheltuielilor, inclusiv onorariilor rezonabile ale avocaților, care decurg din următoarele acţiuni ale Abonatului:

(i) utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Aplicaţiei Mobile;

(ii) încălcări Acordului de licență, a Termenilor şi Condițiilor INOVAGRIA și a Politicii de Confidențialitate;

(iii) încălcarea de către Abonat sau a oricărui terţ care utilizează conturile acestuia a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altui drept al oricărei persoane sau entități. 

SIVECO îşi rezervă dreptul ca, pe propria cheltuială, să îşi asume apărarea exclusivă și controlul oricărei probleme pentru care SIVECO ar putea fi despăgubită de către Abonat, caz în care Abonatul va asista şi va coopera cu SIVECO pentru exercitarea oricăror mijloace de apărare disponibile. Această obligaţie rămâne valabilă după încetarea valabilității prezentului Acord de licență pentru o perioadă de 10 ani. 

10. SOLUȚIONAREA DISPUTELOR. JURISDICŢIE

ABONAȚII ŞI SIVECO SUNT DE ACORD CĂ SOLUȚIONAREA ORICĂREI DISPUTE SAU CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ SURVENITE CA URMARE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ÎN TERMEN DE UN AN DE LA MOMENTUL ÎN CARE PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ SĂ INTENTEZE ACȚIUNEA A CUNOSCUT SAU, DUPĂ ÎMPREJURĂRI, TREBUIA SĂ CUNOASCĂ NAȘTEREA DREPTULUI LA ACȚIUNE; ÎN CAZ CONTRAR, RESPECTIVA ACŢIUNE VA FI PRESCRISĂ. 

Prezentul document este guvernat de şi interpretat în conformitate cu legile din România. 

Abonații convin în mod expres că instanțele de la sediul SIVECO au competență exclusivă pentru soluționarea oricărui litigiu în legătură cu prezentul Acord de licență 

În cazul oricărei acţiuni în justiţie sau proceduri legale de exercitare a drepturilor în baza prezentului Acord de licență a Termenilor și Condițiilor INOVAGRIA și a Politicii de Confidențialitate, partea care are câștig de cauză va avea dreptul de a recupera costurile şi onorariile avocațiale. 

11. INTEGRARE ŞI NULITATE PARŢIALĂ 

Prezentul document, împreună cu Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate, constituie întregul acord dintre Abonat şi SIVECO privind utilizarea Aplicaţiei Mobile şi înlocuiește toate comunicările sau propunerile anterioare sau actuale (orale, scrise sau în format electronic) între Abonat şi SIVECO în legătură cu Aplicația Mobile (fără însă a include orice documente privind utilizarea oricărui alt serviciu sau software care pot face obiectul unui contract separat de licență sau de altă natură). În cazul în care se constată că oricare dintre prevederile prezentului Acord de licență nu este aplicabilă sau valabilă, prevederea respectivă va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât Acordul de licență să rămână în vigoare și să fie aplicabil.

12. PUBLICITATE

Ne rezervăm dreptul de a utiliza numele Abonaților persoane şi/sau logo-ul în materiale publicitare, reclame sau materiale de marketing, cu excepţia cazului în care Abonatul precizează în mod expres altfel. Numele, datele de contact, precum şi toate celelalte informaţii personale ale Abonaților persoane fizice, ale reprezentanţilor acestora sau persoanele de contact desemnate vor rămâne, în orice moment, confidențiale.

13. DIVERSE

Abonații nu au dreptul să cesioneze, transfere sau sub-licențieze Serviciile furnizate de SIVECO conform prezentului document, fără acordul prealabil, scris al SIVECO. 

SIVECO poate cesiona, transfera sau delega oricare dintre drepturile şi obligaţiile sale care fac obiectul prezentului document fără consimțământul Abonaților. Toate renunțările şi modificările trebuie efectuate în scris de ambele părţi, cu excepţia unor dispoziții contrare ale prezentului document. 

Nu s-a constituit nicio agenţie, parteneriat, asociere sau o relație de muncă ca urmare a acestui Acord de licență și niciuna dintre părți nu are nicio autoritate de orice fel de a angaja cealaltă parte în orice sens.

Toate notificările în baza Acordului de licență se vor realiza în scris şi vor fi considerate a fi transmise la data primirii acestora, în cazul în care sunt livrate personal, sau transmise prin curier sau poştă, cu confirmare de primire; la data la care recepția este confirmată electronic, dacă este transmisă prin fax sau e-mail; sau în ziua lucrătoare următoare transmiterii acesteia, dacă este transmisă pentru livrare în ziua următoare printr-un serviciu de livrare peste noapte recunoscut. 

14. ÎNCETAREA SERVICIULUI DE CĂTRE ABONAT

Abonatul poate înceta Abonamentul în orice moment şi nu va fi obligat să plătească taxe suplimentare pentru perioadele următoare de reînnoire a Abonamentului, însă orice sumă aferentă Abonamentului plătită în avans nu va fi rambursată.

La închiderea contului de către Abonat, SIVECO are dreptul să șteargă contul Abonatului și orice alte materiale/informații disponibile într-un asemenea cont, în termen de 30 de zile de la data închiderii Abonamentului.

În cazul în care Abonatul încetează Abonamentul înainte de finalul anului în curs pentru care s-a efectuat plata Abonamentului, încetarea va produce efecte imediat, iar Abonatul nu va mai fi taxat în continuare. 

15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE SIVECO

SIVECO poate rezilia unilateral contractul încheiat cu un Abonat oricând şi fără intervenția instanțelor de judecată, prin transmiterea unei notificări scrise, în cazul în care Abonatul sau încalcă prevederile clauzelor 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16 ale prezentului document, Abonatul fiind de drept în întârziere prin simpla nerespectare a acestor prevederi. Abonatul confirmă că fiecare nerespectare a clauzelor indicate anterior este suficient de însemnată pentru a atrage rezilierea unilaterală a contractului de către SIVECO. 

SIVECO poate, de asemenea, denunța contractul încheiat cu un Abonat, independent de existența vreunei culpe a Abonatului, prin transmiterea, în scris, a unui preaviz de 1 lună.

Prevederile incluse în clauzele 5, 8, 9, 10 și 12 ale prezentului document vor supraviețui încetării contractului și închiderii contului Abonatului. 

16. ACCEPTAREA PREVEDERILOR ACORDULUI

Accesul unui Abonat la Servicii, Materiale, Aplicatiile Web si Aplicatiile Mobile şi utilizarea acestora este condiționată de acceptarea prevederilor prezentului Acord, precum și a Termenilor și Condițiilor INOVAGRIA și a Politicii de Confidențialitate ce fac parte integranta din acesta. În cazul în care Abonatul nu este de acord cu oricare prevederile acestui Acord, acesta nu va accesa Serviciile, Materialele, Aplicatiile Web si Aplicatiile Mobile INOVAGRIA. 

Prezenta versiune de Acord este diponibila pe Site. SIVECO îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prevederile prezentului Acord, Termenii şi Condiţiile, precum și Politica de Confidențialitate, în orice moment, la propria discreţie. SIVECO va informa Abonații cu privire la orice modificare prin transmiterea unui e-mail de informare sau poate publica aceasta informatie pe Site. Utilizarea Serviciilor, a Site-ului, Materialelor, Aplicatiilor Web sau Aplicatiilor Mobile ulterior acestor modificări poate fi facută numai după acceptarea expresă a noilor condiţii.

SIVECO poate modifica Serviciile existente şi/sau introduce Servicii noi. SIVECO va notifica Abonații cu privire la o astfel de modificare prin transmiterea unui e-mail de informare. Utilizarea Serviciilor ulterior acestor modificări poate fi facută numai după acceptarea expresă a noilor condiţii.

SIVECO nu va păstra contractul încheiat între Abonat şi SIVECO. Totuşi, SIVECO va păstra cea mai recentă versiune a prezentului Acord de licență care înlocuiește și prevalează față de versiunile anterioare. 

În cazul unor divergențe între Acordul de licență, Termenii şi Condiţiile, Politica de Confidențialitate sau alte instrucțiuni INOVAGRIA, prezentul document va prevala. 

17. CONTACT

În cazul în care aveți orice întrebări cu privire la Aplicația Mobile, Servicii, Acordul de licență, Termeni şi Condiţii sau prelucrarea datelor cu caracter personal, puteţi contacta SIVECO, la următoarele date de contact: 

Victoria Park, 73 – 81, Șoseaua București-Ploieşti, clădirea C4, Sector 1, București, România, în atenţia Directorului de Relații cu Clienții, adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Am citit și sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile (în special în ce priveşte clauzele 5, 10, 11, 12, 14, 18 și 19 din acești Termeni și Condiții) și Politica de confidențialitate.

Vreau să primesc pe viitor informații despre produsele și serviciile SIVECO prin orice mijloc de comunicare.