Componenta Terenuri Agricole permite accesul la informații centralizate legate de tarlalele/parcelele dintr-o fermă. Această componentă a soluției INOVAGRIA, gestionează următoarele tipuri de date despre terenurile agricole: anul și tipul de cultură, lucrările executate, stadiul de realizare al lucrărilor, cantitatea și caracteristicile materialelor furnizate, producția recoltată, contractele de arendă și hărțile terenurilor.

Prin integrarea cu Componenta Hărți, aplicația permite adăugarea, editarea și vizualizarea datelor spațiale care caracterizează fiecare tarla/parcelă.