Componenta Hărți îți asigură acces permanent la hărțile terenurilor agricole, culturilor și producției recoltate și permite modificarea și depunerea la APIA a declarațiilor anuale privind terenurile cultivate.

Pentru identificarea și raportarea terenurilor INOVAGRIA oferă suport prin:

  • Încărcarea datelor despre parcele din aplicația IPA Online de la APIA
  • Reconfigurarea, direct în aplicație, a conturului parcelei dacă aceasta a fost divizată sau comasată
  • Importul datelor măsurate pentru terenurile utilizate
  • Decuparea zonelor neproductive din interiorul parcelei
  • Identificarea parcelelor prin determinarea coordonatelor geografice (GIS)
  • Stabilirea, la nivelul fiecărei parcele, a culturilor și subculturilor ce vor fi cultivate în campania agricolă curentă
  • Generarea hărților tematice (analize spațiale) pe baza stadiului lucrării agricole, a solurilor specifice, a nivelului producției/productivității pentru fiecare parcelă
  • Depunerea corectă a suprafețelor lucrate și a culturilor, în aplicația IPA Online de la APIA
  • Integrarea în sistem a altor informații specifice (ex. Imagini satelitare, de calitate a solurilor, etc.), în vederea optimizării producției agricole

INOVAGRIA îți permite să editezi hărțile importate din aplicația IPA-Online, astfel încât datele raportate să fie corecte și conforme cu realitatea din teren. Cu ajutorul componentei GIS se pot prelucra informațiile spațiale care caracterizează fiecare parcelă prin adăugarea, editarea și vizualizarea datelor spațiale.